More Website Templates @ TemplateMonster.com - June 16, 2014!

O nás

Prekladáme a tlmočíme predovšetkým v oblastiach, ktoré zodpovedajú nášmu vzdelaniu a odbornej praxi, keďže naším cieľom je nielen jazyková správnosť, ale aj presnosť po odbornej stránke. Sme presvedčení, že odborná prax a vzdelanie v príslušnom odbore sú prínosom. Taktiež poskytujeme jazykovú výučbu dospelých, okrem štandardných lekcií aj prostredníctvom Skype.

Profily a vzdelanie

Ing. Kristína Bulánková:
 • Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor financie, bankovníctvo a investovanie,
 • Špeciálna štátna jazyková skúška, odbor prekladateľský - nemecký jazyk (C2),
 • Špeciálna štátna jazyková skúška, odbor tlmočnícky - nemecký jazyk (C2),
 • Všeobecná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka,
 • preklady, konzekutívne tlmočenie, výučba,
 • dlhoročná prax v bankovníctve v oblasti firemného financovania,
 • skúsenosti s jednaním s klientmi z nemecky hovoriacich krajín.

Potenciálnym klientom rada na vyžiadanie zašlem životopis.Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie,
 • preklady a korektúry v odbore.

Zoznam referencií od roku 2000 poskytneme na vyžiadanie.

Špecializácie

 • bankovníctvo
 • financie
 • účtovníctvo
 • obchod
 • ekonómia
 • manažment
 • stavebníctvo
 • ekológia
 • biológia
 • botanika
 • zoológia
Bežné témy sú pre nás samozrejmosťou, iným oblastiam sa venujeme na základe dohody.